Afdrukken

Deontologische code

 

Doel en opzet

De deontologische code voor gidsen en reisleiders legt een aantal belangrijke gedrags- en ethische principes vast die cruciaal zijn voor elke gids en reisleider. Voor Toerisme Vlaanderen is deze code in eerste instantie een kwaliteitsinstrument. Het ondersteunt gidsen en reisleiders bij hun streven naar professioneel en kwaliteitsvol werken. De code kan eveneens ondersteunend zijn voor opdrachtgevers en beroepsorganisaties van gidsen en reisleiders bij het formuleren van hun kwaliteitsvereisten.

In uitzonderlijke gevallen kan Toerisme Vlaanderen de (hernieuwing van) erkenning van een gids of reisleider in vraag stellen. Ook in dergelijke situaties is de deontologische code een leidraad.

Toerisme Vlaanderen heeft ervoor geopteerd om een code op te stellen die zowel van toepassing is op gidsen als op reisleiders. De code onderscheidt vijf facetten van professionaliteit:

Deze facetten worden kernachtig uitgedrukt in 10 stellingen die verder worden toegelicht en verduidelijkt met een aantal voorbeelden.

Een gids of reisleider die erkend is door Toerisme Vlaanderen gedraagt zich professioneel en engageert zich tot een kwaliteitsvolle dienstverlening. Met andere woorden, de gids of reisleider :

Verdere toelichting van de deontologische code

In wat volgt worden de verschillende elementen van de deontologische code verder toegelicht en geïllustreerd met voorbeelden van wat deze code in de praktijk kan betekenen. Sommige toelichtingen gelden zowel voor gidsen als voor reisleiders, andere zijn specifiek bestemd voor een van beide groepen.

1. Degelijke voorbereiding

De gids of reisleider bereidt zich professioneel voor op zijn opdrachten

Specifiek voor gidsen:

 

2. Betrouwbaarheid

De gids of reisleider is oprecht en betrouwbaar

Specifiek voor gidsen:

Specifiek voor reisleiders:

 

De gids of reisleider verstrekt klanten correcte informatie

Specifiek voor reisleiders:

 

3. Klantgerichtheid

De gids of reisleider houdt rekening met de diversiteit van culturele en sociale waarden van klanten

Specifiek voor reisleiders:

De gids of reisleider behandelt klanten met respect en op gelijke voet

Specifiek voor reisleiders:

De gids of reisleider is behulpzaam en reageert gepast bij problemen

Specifiek voor reisleiders

 

4. Respect tegenover cultuur en milieu

De gids of reisleider respecteert de regels en cultuur van bezochte gebieden of plaatsen

Specifiek voor reisleiders:

De gids of reisleider draagt zorg voor het milieu en sensibiliseert klanten daartoe

Specifiek voor reisleiders:

 

5. Loyauteit en collegialiteit

De gids of reisleider is loyaal naar opdrachtgevers

Specifiek voor gidsen:

Specifiek voor reisleiders:

De gids of reisleider gedraagt zich collegiaal tegenover andere gidsen en reisleiders