Wat doen wij?

 

KLTG is een vereniging van gidsen voor gidsen. Als overkoepelende Limburgse gidsenvereniging, willen we alle erkende Limburgse gidsen uitnodigen om aan te sluiten bij onze gidsenvereniging.

Het doel van KLTG is een bijdrage te leveren aan de vorming, begeleiding, collegialiteit en belangenverdediging van de toeristische gidsen in de provincie Limburg. We trachten dus de link te zijn tussen de gidsen, gidsenverenigingen, Toerisme Limburg en Toerisme Vlaanderen.

Onze voornaamste doelstellingen zijn:

  • organiseren van voordrachten, opleidingen, studievergaderingen
  • bezoeken van musea, tentoonstellingen

  • onderhouden van contacten met leden via bijeenkomsten, Nieuwsbrief

  • onderhouden van contacten met plaatselijke gidsenbonden o.a. via afgevaardigden

  • onderhouden van contacten met verenigingen en instanties die hetzelfde doel hebben